loading

Mae Tianhui- un o'r prif wneuthurwyr a chyflenwyr sglodion UV LED yn darparu gwasanaeth sglodion dan arweiniad ODM/OEM UV.

Blog

Rhannwch y wybodaeth berthnasol am UV LED!

Fel y gwyddom i gyd, mae deuodau allyrru golau uwchfioled yn lled-ddargludyddion sy'n allyrru golau ar donfedd benodol pan fydd y golau'n mynd trwyddynt. Gelwir LEDs yn ddyfeisiau cyflwr solet. Mae'r rhan fwyaf o gwmnïau'n cynhyrchu sglodion LED UV ar gyfer prosesau diwydiannol, offer meddygol , dyfeisiau sterileiddio a diheintio, dyfeisiau dilysu dogfennau, a mwy. Mae hyn oherwydd eu swbstrad a deunydd gweithredol. Mae'n gwneud LEDs yn dryloyw, sydd ar gael am gost is, yn addasu'r foltedd, ac yn lleihau'r pŵer allbwn golau ar gyfer y defnydd gorau posibl.
Mae Modiwlau UV LED wedi bod yn y farchnad ers blynyddoedd lawer ac yn cael eu defnyddio gan fusnesau ar gyfer halltu, sterileiddio a diheintio. Gall y ffynonellau ymbelydredd hyn fod yn UV-A, UV-B, neu UV-C. Mae gwahanol fodiwlau ymbelydredd uwchfioled yn perfformio'n wahanol
Mae'r angen am ddiheintio gan ddefnyddio technolegau sy'n seiliedig ar olau wedi cynyddu'n sylweddol ac mae deuodau allyrru golau uwchfioled 320nm (LEDs) wedi ymddangos fel offer pwerus. Mae'r LEDau bach pwerus hyn yn cynnig datrysiad amlbwrpas ar gyfer diheintio, halltu, ac yn dal addewid ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol. Felly, paratowch i gael eich goleuo wrth i ni fynd ar daith i ddeall LEDs 320nm, gan archwilio eu priodweddau, cymwysiadau, buddion, ac ystyriaethau diogelwch.
Mae golau'r haul yn parhau i fod y ffynhonnell fwyaf cyffredin ar gyfer cyflawni lliw haul, ond mae ei belydrau uwchfioled (UV) yn dod â risgiau cynhenid. Felly a oes unrhyw ateb di-risg ar gyfer hyn? Ydy, a'r ateb yw Goleuadau LED UV. Gadeu’s peidio â gwastraffu eiliad a phlymio i mewn i'r wyddoniaeth y tu ôl i olau UV a lliw haul, archwilio dulliau lliw haul traddodiadol, a chyflwyno Tianhui UV LED, un o brif gyflenwyr atebion UV LED, fel dewis arall posibl.
Mae golau, yn ei holl ffurfiau, yn chwarae rhan hanfodol yn ein byd. Tra bod golau gweladwy yn goleuo ein hamgylchedd, mae byd golau uwchfioled (UV) sy'n ymddangos yn anweledig yn meddu ar botensial aruthrol ar draws amrywiol ddiwydiannau. Mae SMD UV LEDs, datblygiad diweddar mewn technoleg deuod allyrru golau (LED), yn chwyldroi sut rydym yn defnyddio golau UV. Gadeu’s archwilio LEDs UV SMD yn eu holl ogoniant a phlymio i mewn i'w gweithrediadau mewnol, cymwysiadau amrywiol, a'r posibiliadau cyffrous y maent yn eu cyflwyno.
Mae technegau diheintio wedi bod yn esblygu am byth, bellach mae cystadleuydd pwerus wedi dod i'r amlwg: deuodau allyrru golau uwchfioled 265nm. Mae'r rhyfeddodau bach hyn o dechnoleg yn cynnig ateb grymus ac amlbwrpas ar gyfer dileu micro-organebau niweidiol, gan greu amgylcheddau glanach a mwy diogel. Felly, gadewch i ni fynd ar daith ac archwilio byd LEDs 265nm, eu priodweddau, manteision, cymwysiadau ac ystyriaethau diogelwch. Byddwn hefyd yn canolbwyntio'n benodol ar arbenigedd ac offrymau Tianhui UV LED, gwneuthurwr blaenllaw yn y maes hwn.
Bu llawer o drafod ymhlith gwyddonwyr a'r cyhoedd yn gyffredinol am ymbelydredd uwchfioled B (UVB), yn enwedig yn y rhanbarth 340-350 nm. Bu pryderon ynghylch diogelwch ac effeithiau iechyd posibl deuodau allyrru golau uwchfioled B (LEDs) er gwaethaf eu defnydd eang mewn meysydd gan gynnwys triniaeth feddygol, puro dŵr, a datblygiad amaethyddol. Egluro dryswch a thaflu goleuni ar beryglon a manteision defnyddio 340 nm LED -350nm LED (UVB), bydd yr erthygl hon yn rhoi crynodeb trylwyr wedi'i ategu gan ddata gwyddonol ac yn ceisio chwalu rhai o'r camsyniadau am eu diogelwch.
The electromagnetic spectrum includes ultraviolet (UV) radiation, which can start photochemical reactions due to its high energy and position between visible light and X-rays. The germicidal characteristics of UV-C light, which falls within the UV LED 255-260nm (UVC) wavelength range, make it stand out among the other forms of ultraviolet light. This section explores the basics of ultraviolet-C light-emitting diode technology, including its unique characteristics and the scientific concepts that make it effective against germs.
Mae haenau lluosog o ddeunyddiau swbstrad yn ffurfio deuodau allyrru golau (LEDs), sef dyfeisiau lled-ddargludyddion. Gellir eu peiriannu i allyrru ffotonau yn yr ystod UV-C, y gellir eu defnyddio i atal lluosi bacteriol pan fydd tonfedd yn cael ei fewnbynnu.
Dim data
un o'r cyflenwyr UV LED mwyaf proffesiynol yn Tsieina
Gallwch ddod o hyd  Ni yma
2207F Yingxin International Building, Rhif 66 Shihua West Road, Jida, Xiangzhou District, Zhuhai City, Guangdong, China
Customer service
detect